การผจญภัยในโลก Nagaways: ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก

การผจญภัยในโลก Nagaways: ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก

เมื่อวันหนึ่งในประเทศไทยที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเครื่องบินตะเองชื่อ “Nagaways” รับเดินทางสู่ทิศตะวันตก ระหว่างทางจะเกิดการผจญภัยที่ไม่ธรรมดาเอาไว้กับนักเดินทางต่างดาวเก็งความสำเร็จและเจอความอันตรายอย่างต่าง.

การเริ่มต้นในเมืองกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) นักเดินทางจะมองเห็นวัดประดิษฐารามที่งดงามที่สุด ซึ่งเป็นที่ถามรถน้ำและถ่ายรูประกำจากสมเด็จพระเจ้ามหาจงลักษณ์ มุขเสพย์เทพารักษ์ทุกหลังใหม่ของพระพุทธรูปใหม่ ฝ่ายอุทิศตะวันตกหวังจะพบกับสุสานที่ชื่อดังแห่งเมืองเชียงใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ(เชียงใหม่).

การเดินทางต่อไปคือผ่อนคลายในที่สวยงามที่เชียงรายกับผังเมืองที่มีทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำแควฟ้าอุดม ละใกล้ตึกใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทย, วัดพระธาตุดอยสุเทพที่นับว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทางศาสนา ทริปต่อไปคือถึงยอดภูเขาเขาใหญ่ที่สุดของประเทศเชียงและจังหวัดตะวันออก การเดินทางด้วยรถตู้นั่งส่วนบุคคลจะอธิบายการเดินทางผ่านจุดที่สำคัญและจะอิงตามการเดินทางของทัวร์ในเชียงใหม่ที่ดำเนินการที่สุดของ North Siam Tours ที่มีประสบการณ์ตั้งและจัดการการเดินทางอย่างมืออาชีพ…