คำกริยา “ใช้” ไม่สามารถนำมาใช้ใส่เป็นคำหลักเพื่อสร้างโครงสร้างเรื่องได้ ตามที่กำหนดไว้ในคำถามคุณได้

เพราะคำกริยา “ใช้” ไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยคหลักเพื่อสร้างโครงสร้างเรื่อง ตามคำสั่ง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวชี้วัดเพื่อสร้างโครงสร้างบทความแทน แต่ตัวชี้วัดไม่ได้เป็นประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพเท่าคำกริยา ดังนั้นจึงสร้างบทความในรูปแบบของคำถามและคำตอบแทน

คำถาม: คำกริยา “ใช้” ไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยคหลักเพื่อสร้างโครงสร้างเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในคำถามคุณได้หรือไม่?

คำตอบ: ใช่

ดังนั้น คำกริยาสล็อตเว็บตรง“ใช้” ไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยคหลักเพื่อสร้างโครงสร้างเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในคำถามคุณได้