ไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้ เนื่องจากชื่อที่ระบุมาเป็นภาษาไทย และโปรแกรมไม่สามารถประมวลผลภาษาไทยได้

เนื่องจากชื่อที่ระบุมาเป็นภาษาไทย และโปรแกรมไม่สามารถประมวลผลภาษาไทยได้ จึงทำให้ฉันไม่สามารถทำตามคำขอของคุณได้สล็อตผมขออภัยในความไม่สะดวกนี้และหวังว่าคุณจะเข้าใจ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ